Χρόνος, Χάυντν, Χάιντεγγερ

Ο Δημήτρης Καλοκύρης, κορυφαία μορφή των ελληνικών γραμμάτων, τεχνών και εκδόσεων, ζήτησε από 40 συνεργάτες και συνομιλητές του να σχολιάσουν με λίγα λόγια ορισμένους από τους 88 καταπληκτικούς εικαστικούς Ωρολογιακούς Μηχανισμούς (2017) που πρόσφατα δημιούργησε, εξέθεσε και εξέδωσε.  Αυτό είναι το κείμενό μου για το ρολόι που διάλεξα να σχολιάσω.  Ο τέλειος τίτλος της σελίδας είναι δικός του.

Σεπτέμβριος 2017

 

This entry was posted in Classical Music, Greek Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.