“Παίζουμε ένα ποίημα;”/5: Βάγια Κάλφα: «Δεν είμαι χρήσιμη στο έθνος μου» (έθνος και φύλο)

Εδώ θέτω ένα φεμινιστικό ζήτημα:  “Παρ’ όλο που υπάρχουν πολλές γυναίκες κριτικοί με προσωπικές φεμινιστικές αρχές και τάσεις, εξακολουθεί να λείπει μια Νεοελληνική κριτική και φιλολογία που να είναι ρητά, συστηματικά και ενήμερα φεμινιστική.”

10 Μαρτίου 2019

Advertisement
This entry was posted in Greek Literature, Greek Poetry and tagged . Bookmark the permalink.