“Παίζουμε ένα ποίημα;”/6: Χαρίλαος Νικολαΐδης: “ελευθερία του συνέρχεσθαι” (η στάση/συνάθροιση)

Εδώ συζητώ το πώς ποιητική έκφραση, νομική σκέψη και πολιτική θεωρία παίρνουν κοινή στάση στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

20 Απριλίου 2019

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.