“Παίζουμε ένα ποίημα;”/7: Παυλίνα Μάρβιν: «Πρόλαβες να διαβάσεις τον Ρίλκε;» (o νέος ποιητής)

Εδώ υποστηρίζω πως τα Γράμματα σ’ έναν νέο ποιητή του Ρίλκε “δεν είναι εγχειρίδιο ποιητικής αλλά αυτο-μυθοποίησης, όπως ξέρουμε και από περιπτώσεις Ελλήνων συγγραφέων από το Μεσοπόλεμο ώς σήμερα.  Δεν διδάσκουν πως να γράφει κανείς αλλά πώς να επινοήσει τον εαυτό του ως Ποιητή.”

30 Απριλίου 2019

Advertisement
This entry was posted in Literature and tagged , , . Bookmark the permalink.