“Παίζουμε ένα ποίημα;”/10: Μαρουσώ Αθανασίου: “Ασύχαστο” (η μνήμη)

“Ένα έργο τέχνης, λογοτεχνικό ή άλλο, δεν είναι αυτοτελές αλλά επιζητεί διάφορα πεδία πολιτιστικής μνήμης όπου μπορεί να αποκτήσει νόημα.  Η διακειμενική έρευνα που επιχειρώ εδώ παράγει ανοιχτά πεδία όπου καλλιτεχνικά έργα διαφόρων ειδών τοποθετούνται πειραματικά σε δοκιμαστικές σχέσεις έλξης-απώθησης, καταγωγής-παραγωγής, σύγκλισης/απόκλισης κλπ.”

5 Σεπτεμβρίου 2019

Advertisement
This entry was posted in Classical Music, Culture, Greek Poetry, The Arts and tagged , , , , . Bookmark the permalink.