“Παίζουμε ένα ποίημα;”/12: Γιάννης Δούκας: “τετελεσμένοι μέλλοντες” (η ρήξη)

“Το ζήτημα της ποιητικής διαδοχής απασχολεί ιδιαίτερα την ποιητική γενιά του 2000,   και επειδή δεν ενδιαφέρθηκε να διαδεχθεί μιά προηγούμενη γενιά και επειδή ήρθε           εξ αρχής σε ρήξη με την αριστερά που αργότερα οδήγησε στην κυβέρνηση Συριζανέλ.”     Εδώ συζητώ γιατί επιζήτησε ρήξη κι όχι παγώνια.

20 Οκτωβρίου 2019

Advertisement
This entry was posted in Greek Poetry, Literature and tagged , . Bookmark the permalink.