Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας: 2. Πώς μπορεί μια λογοτεχνία να έχει διεθνή απήχηση;

“Όσοι ενδιαφέρονται για τη διεθνή απήχηση της ελληνικής λογοτεχνίας θα πρέπει να φροντίσουν όχι απλώς για τη μετάφρασή της αλλά για την ευρεία διάδοσή της στο παγκόσμιο λογοτεχνικό στερέωμα.  Από μόνη της η μετάφραση δεν λειτουργεί και δεν αξίζει σχεδόν τίποτε.”

10 Ιουνίου 2021

Advertisement
This entry was posted in Greek Literature, Greek Poetry. Bookmark the permalink.