Για μια εναλλακτική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821

“Η ελλαδική ιστορική μελέτη της Επανάστασης εξακολουθεί να έχει ως κέντρο αναφοράς την παρωχημένη αντίληψη ενός φιλελεύθερου Διαφωτισμού και εκσυγχρονισμού, όπου η ελευθερία και η ανεξαρτησία θεωρούνται αυτονόητες έννοιες. Όμως η παγκόσμια προβληματική για την επανάσταση έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει ζητήματα όπως η κυριαρχία, η αυτοκρατορία, η αποικιοποίηση, η ανεξαρτησία, η βία, η τρομοκρατία και η επιτελεστικότητα.” Ο Γιάννης Χαμηλάκης κι εγώ προτείνουμε ορισμένα θεμελιακα ερωτήματα που προκύπτουν από την καινούργια προβληματική.

Advertisement
This entry was posted in Greeks, Hellenism, Revolt, Revolution, The "Greeks". Bookmark the permalink.