Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας: 8. “Η ελληνική ποίηση από τη σκοπιά του Παγκόσμιου Νότου”

“Μια άλλη προσέγγιση στην ποιητική γενιά του 2000 που θα ήθελα να προτείνω είναι η σκοπιά του Παγκόσμιου Νότου (Global South), τοποθετώντας την Ελλάδα σε ένα ωκεάνιο χώρο και ένα μεταποικιακό χρόνο όπου υφίσταται τις αλλεπάλληλες μεταπτώσεις μιας πολλαπλής κρίσης. Ο Νότος περιλαμβάνει ποικίλες πολιτικές, κοινωνικές, οικολογικές και φιλοσοφικές δυνάμεις που αναφύονται σε πρώην αποικίες και αποδομούν τον νέο-αποικιακό Παγκόσμιο Βορρά.” Εδώ αναφέρω ορισμένα ονόματα ποιητών.

1 Φεβρουαρίου 2022

Advertisement
This entry was posted in Greek Poetry, Left, Revolt. Bookmark the permalink.