Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας: 10. “Ποίηση και στοχαστικός λόγος”

“Η έμφαση των ποιητών του 21ου αιώνα σε επάλληλα θέματα όπως η αριστερή μελαγχολία, η ρευστή ταυτότητα, η θεατρικότητα, η νομαδικότητα, τα πορώδη σύνορα και ο Παγκόσμιος Νότος δείχνει το βάθος της σκέψης τους και το πλάτος των ανταλλαγών που μπορεί να αναπτύξει με τον πεζό στοχασμό.  Υπάρχει μεγάλος αριθμός ποιητών που θα μπορούσε να προσφέρει ρηξικέλευθο πεζό στοχασμό για θέματα όπως η εξουσία, ο κανόνας, το φύλο, η κριτική θεωρία, η μουσικότητα, η μετάφραση και τα κοινά.” Εδώ προτείνω πως είναι καιρός να καλλιεργήσουν συστηματικά τη σχέση τους με τον πεζό στοχαστικό λόγο.

1 Φεβρουαρίου 2022

Advertisement
This entry was posted in Greek Poetry, Philosophy. Bookmark the permalink.