Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας: 11. “Τα αρνητικά χαρακτηριστικά της ποίησης της αριστερής μελαγχολίας”


Μια διαφορετική προσέγγιση στην ελληνική λογοτεχνία του αιώνα μας: “Επιχειρώ να ορίσω την ποίηση της αριστερής μελαγχολίας απαριθμώντας στοιχεία που απουσιάζουν από το πλούσιο και δυναμικό έργο της.”

1 Φεβρουαρίου 2022

Advertisement
This entry was posted in Crisis, Greek Poetry, Left, Melancholy, Revolt, Revolution. Bookmark the permalink.