“Γιατί πρέπει η αντίδραση στο crisis tourism να είναι ένα poetry tourism;”

Στο κείμενο αυτό προτείνω πως, με άλλοθι την απόρριψη του «crisis tourism», η ελληνική ποίηση παρέμεινε εγκλωβισμένη σε ένα poetry tourism όπου περιηγείται και διαιωνίζει παραδοσιακούς μηχανισμούς πολιτιστικού ελέγχου και κανονικοποίησης, και αυτό-προστατεύεται με συγγραφικό ατομικισμό από τον τρομερά απαιτητικό διεθνή διάλογο.  Πρόκειται για μια εγχώρια «αστική ηγεμονία» που αντιστέκεται στην «αποικιοποίηση» του εξωτερικού τουρισμού (της κρίσης) εξασκώντας  την κρυπτο-αποικιοποίηση του εσωτερικού τουρισμού (της τέχνης).

8 Αυγούστου 2022

Advertisement
This entry was posted in Greek, Greek Poetry, Greeks, Hellenism. Bookmark the permalink.