“Πού έγκειται το ύφος;”

O ποιητής, κριτικός και στοχαστής Γιώργος Χαντζής και εγώ συνεχίζουμε για πέμπτη και τελευταία φορά τις μηνιαίες συνομιλίες μας, διερευνόντας ζητήματα και αιτήματα που έχουν θέσει οι πιο τολμηρές ποιητικές τάσεις του 21ου αιώνα στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ξεκινούμε από την κοινή άποψη πως το ύφος ώς βασικό μεθοδολογικό εργαλείο ξεπεράστηκε και εγκαταλείφθηκε εδώ και μισό αιώνα. Ο Χαντζής προτείνει να το επαναφέρουμε για να μελετήσουμε γνωσιακά “το ύφος του νου κατά την ποιητική διαδικασία”. Εγώ απαντώ ότι δεν μπορώ να φανταστώ μια κριτική που θα έχει επαρκείς ιατρικές γνώσεις ώστε να μελετήσει τo “εργοστάσιο του εγκεφάλου” της Κατερίνας Ηλιοπούλου, της Φοίβης Γιαννίση, πόσω μάλλον του ίδιου του φίλου Χαντζή. Οι αναγνώστες μας θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να πάρουν τη δική τους θέση.

20 Σεπτεμβρίου 2022

Advertisement
This entry was posted in Greek Poetry and tagged . Bookmark the permalink.