“Ανοίγοντας τη συζήτηση για τις εθνικές αρχαιολογίες”

Ο ομότιμος καθηγητής Κλασικής και Συγκριτικής Φιλολογίας Βασίλης Λαμπρόπουλος έθεσε το ερώτημα: «Πώς μπορεί ένα έθνος κράτος να είναι ανεξάρτητο όταν ορίζει και υπερασπίζει την ελευθερία του με αποικιακά μέσα; Αν δεν μπορούμε να υπερβούμε την αντινομία της αυτονομίας, οδηγούμαστε σε μια τραγική ελευθερία, και έτσι η αντινομία της ισραηλινής και ελληνικής ανεξαρτησίας οδηγούν σε μια τραγική κρυπτοαποικιοκρατία. Δηλαδή κάνουν τις δύο χώρες ένδοξα ελεύθερες, όντας αποικίες του δυτικού φαντασιακού» (Εφημερίδα των Συντακτών, 17 Ιανουαρίου 2023). 

This entry was posted in Culture, Greek, Greeks, Hellenism, Melancholy, The "Greeks" and tagged , . Bookmark the permalink.